Biệt thự Xanadu 2.0 của Bill Gates

Biệt thự Xanadu 2.0 của Bill Gates là ác mộng của vợ cũ Melinda Gates

16:25, 19/10/2022

Sống trong dinh thự Xanadu 2.0 của Bill Gates trị giá hàng trăm triệu USD, nhưng bà Melinda Gates đã có một khoảng thời gian khó khăn, thậm chí là khủng hoảng.