Luxgo

Rolls-Royce Ghost Black Badge có mức giá hơn 33 tỷ đồng tại Việt Nam

Rolls-Royce Ghost Black Badge có mức giá hơn 33 tỷ đồng tại Việt Nam

Hôm nay lúc 09:50

Lần đầu tiên có mặt tại Việt Nam, Rolls-Royce Black Badge Ghost gửi gắm tuyên ngôn về những chủ nhân đầy quyết đoán, mạnh mẽ và không ngại thách thức giới hạn thông qua sắc đen “đậm đặc” đầy quyền lực.