Luxstay

Thành phố nổi Maldives sẽ bắt đầu đón dân cư vào năm 2024

Thành phố nổi Maldives sẽ bắt đầu đón dân cư vào năm 2024

Thứ ba lúc 10:43

Được phát triển với sự hợp tác của Chính phủ Maldives để ứng phó với tình hình mực nước biển dâng cao.