Luxstay

Dự án của Moon World Resorts - Khách sạn Mặt Trăng ở Dubai

Hôm qua, lúc 14:05

Dự án của Moon World Resorts (UAE) mong muốn xây dựng một chuỗi khách sạn mô phỏng hình dáng Mặt Trăng.