đồng hồ hiệu

Đồng hồ Hermès Kelly: Ổ khóa thời gian thẩm mỹ ấn tượng

Đồng hồ Hermès Kelly: Ổ khóa thời gian thẩm mỹ ấn tượng

Chủ nhật lúc 14:00

Lần cuối cùng Hermès ra mẫu đồng hồ Hermès Kelly là vào năm 1975, giờ đây, đã đến lúc bạn sở hữu trên cổ tay di sản thời gian đã được làm mới này.