Luxgo

Audi thua kiện Trung Quốc NIO trong vụ kiện đặt tên xe EV tại châu Âu

21:45, 04/03/2023

Audi thua kiện Trung Quốc NIO trong cuộc kiện tụng về tên gọi các dòng xe tại châu Âu.