MVMusic

MV "Tết xa hóa gần" - Hòa Minzy: Sản phẩm âm nhạc Tết của TikTok

MV "Tết xa hóa gần" - Hòa Minzy: Sản phẩm âm nhạc Tết của TikTok

Thứ sáu lúc 14:20

MV "Tết xa hóa gần" của TikTok với sự tham gia của Hòa Minzy mang âm hưởng disco, kể chuyện xuân xa nhà nhưng vẫn gắn kết, trọn vẹn niềm vui. Sản phẩm âm nhạc Tết của TikTok còn có sự góp mặt của sáu nhà sáng tạo nội dung bước ra từ TikTok Awards Việt Nam