Zuhair Murad

Zuhair Murad - Haute Couture Fall Winter 2022/23

09:45, 12/07/2022

Zuhair Murad tin tưởng vào sức mạnh của haute couture - biểu tượng của đẳng cấp, của giá trị sáng tạo và tay nghề thủ công đỉnh cao.