Microsoft ra mắt Surface Pro 9

Microsoft ra mắt Surface Pro 9, chính thức hợp nhất Surface Pro X và Surface Pro vào một sản phẩm.