Thủy điện Trung Sơn tiếp tục thực hiện đại tu tổ máy H3 theo phương pháp RCM

Chủ động chuẩn bị đầy đủ vật tư, thiết bị chính Thủy điện Trung Sơn phối hợp với Nhà thầu dịch vụ Công ty CP Thủy điện A Vương, bố trí đủ nhân lực, vật tư, phương tiện, dụng cụ thi công phù hợp cho công tác đại tu, nhằm đảm bảo hoàn thành công tác đại tu tổ máy H3 đúng tiến độ và kế hoạch...

Theo đó từ ngày 06/02/2023, Thủy điện Trung Sơn đã phối hợp với Trung tâm dịch vụ kỹ thuật – Công ty CP Thuỷ điện A Vương thực hiện đại tu tổ máy H3. Công tác đại tu thiết bị tổ máy H3 được thực hiện theo phương pháp sửa chữa, bảo dưỡng, tập trung vào độ tin cậy RCM, là một quá trình đảm bảo các nhiệm vụ sửa chữa, bảo dưỡng được thực hiện một cách hiệu quả, tiết kiệm chi phí, đảm bảo độ tin cậy của thiết bị và an toàn.

Kiểm tra, bảo dưỡng tủ điều khiển dao cách ly 233-1 pha A Kiểm tra, bảo dưỡng tủ điều khiển dao cách ly 233-1 pha A tại Thủy điện Trung Sơn.

Các hạng mục đại tu tổ máy H3 của Thủy điện Trung Sơn bao gồm: Sửa chữa, bảo dưỡng khối thiết bị của tổ máy, tính từ cửa nhận nước đến cửa xả hạ lưu, ngăn lộ trạm phân phối 220 kV và khoảng vượt… ; thí nghiệm và sửa chữa các tồn tại khiếm khuyết của hệ thống thiết bị được phát hiện trong quá trình vận hành cũng như trong quá trình dừng tổ máy kiểm tra…

Thủy điện Trung Sơn kiểm tra bảo dưỡng các ổ của tổ máy H3 Cán bộ kỹ thuật Kiểm tra, bảo dưỡng các ổ của tổ máy H3

Theo Thủy điện Trung Sơn, quá trình thực hiện theo phương pháp sửa chữa, bảo dưỡng, tập trung vào độ tin cậy RCM, phân tích, đánh giá tình trạng hệ thống/thiết bị để lựa chọn cách thức bảo dưỡng tập trung vào độ tin cậy cho nhà máy thủy điện.

Trước đó năm 2022, Thủy điện Trung Sơn đã thực hiện đại tu tổ máy H1-H2 theo phương pháp RCM đem lại hiệu quả và hiệu suất vận hành cao.

Trên cơ sở kinh nghiệm đại tu các tổ máy H1-H2, Thủy điện Trung Sơn đã chủ động chuẩn bị đầy đủ vật tư, thiết bị chính và phối hợp với Nhà thầu dịch vụ Công ty CP Thủy điện A Vương bố trí đủ nhân lực, vật tư, phương tiện, dụng cụ thi công phù hợp cho công tác đại tu, nhằm đảm bảo hoàn thành công tác đúng tiến độ và trước kế hoạch được giao.

Quảng cáo
Kiểm tra, bảo dưỡng tủ điều khiển nước chèn trục tổ máy H3

Tiến hành Kiểm tra, bảo dưỡng tủ điều khiển nước chèn trục tổ máy H3

Thực tế công tác sửa chữa bảo dưỡng thiết bị, đặc biệt là sửa chữa lớn đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc giúp các tổ máy phát của nhà máy thủy điện đảm bảo vận hành an toàn, ổn định, tin cậy, đạt hiệu suất cao, đáp ứng yêu cầu huy động của Trung tâm Điều độ hệ thống điện Quốc gia; chuẩn bị sẵn sàng trước mùa lũ.

Lãnh đạo EVNGENCO2 làm việc với Thủy điện Trung Sơn nhằm thực hiện tốt kế hoạch năm 2023 Trung Sinh
Theo nhipsongthoidai.nss.vn Copy
Vnluxury

Có thể bạn quan tâm