Dolce & Gabbana | Fall Winter 2022/2023: Thời đại của metaverse

Mỗi thương hiệu đều có cách nhìn nhận về sự gợi cảm dưới nhiều khía cạnh khác nhau. Ở Dolce & Gabbana, nhà mốt Ý mang khái niệm thực và ảo để làm phông nền cho sự trỗi dậy của thời trang trong thời đại metaverse.

Mỗi thương hiệu đều có cách nhìn nhận về sự gợi cảm dưới nhiều khía cạnh khác nhau. Ở Dolce & Gabbana, nhà mốt Ý mang khái niệm thực và ảo để làm phông nền cho sự trỗi dậy của thời trang trong thời đại metaverse.

Theo nhipsongthoidai.nss.vn Copy
LuxTV

Video khác