Georges Hobeika - Haute Couture Fall Winter 2022/2023

Với bộ sưu tập Thời trang cao cấp Thu / Đông 2022-2023, Maison Georges Hobeika đã chứng tỏ tình yêu của mình đối với hành tinh Trái đất và nhân loại. Bộ sưu tập đẹp như mơ này đã trở thành hiện thực với sự hợp tác của Đồng Giám đốc Sáng tạo Georges và Jad Hobeika, đánh dấu tác phẩm chính thức đầu tiên giữa hai cha con ông. Giấc mơ thời trang cao cấp bay bổng, được nâng cao bởi thông điệp chân thành về sự chấp nhận, tự do và tự do thể hiện bản thân.

Với bộ sưu tập Thời trang cao cấp Thu / Đông 2022-2023, Maison Georges Hobeika đã chứng tỏ tình yêu của mình đối với hành tinh Trái đất và nhân loại. Bộ sưu tập đẹp như mơ này đã trở thành hiện thực với sự hợp tác của Đồng Giám đốc Sáng tạo Georges và Jad Hobeika, đánh dấu tác phẩm chính thức đầu tiên giữa hai cha con ông. Giấc mơ thời trang cao cấp bay bổng, được nâng cao bởi thông điệp chân thành về sự chấp nhận, tự do và tự do thể hiện bản thân.

Theo nhipsongthoidai.nss.vn Copy
LuxTV

Video khác