Louis Vuitton Men’s Xuân/Hè 2023: Sáng tạo trong sự tự do

Nếu đây là lễ kỷ niệm cuối cùng của Louis Vuitton đối với Abloh và di sản của ông - bộ sưu tập và buổi trình diễn đầu tiên hoàn toàn không có ông - thì quyền lực của thương hiệu, và tất cả những người làm việc cho Abloh, đã làm một công việc ngoạn mục.

Nếu đây là lễ kỷ niệm cuối cùng của Louis Vuitton đối với Abloh và di sản của ông - bộ sưu tập và buổi trình diễn đầu tiên hoàn toàn không có ông - thì quyền lực của thương hiệu, và tất cả những người làm việc cho Abloh, đã làm một công việc ngoạn mục.

Theo nhipsongthoidai.nss.vn Copy
LuxTV

Video khác