MV "Ready For Love" - BLACKPINK x PUBG MOBILE

Sau khi phát hành MV Ready for Love, buổi hòa nhạc ảo BLACKPINK X PUBG Mobile 2022 In-Game Concert: THE VIRTUAL sẽ được phát vào ngày 29-30/7 tại Bắc Mỹ và vào ngày 30-31/7 cho các phần còn lại của thế giới, dành cho những ai đã bỏ lỡ vào cuối tuần trước.

Sau khi phát hành MV Ready for Love, buổi hòa nhạc ảo BLACKPINK X PUBG Mobile 2022 In-Game Concert: THE VIRTUAL sẽ được phát vào ngày 29-30/7 tại Bắc Mỹ và vào ngày 30-31/7 cho các phần còn lại của thế giới, dành cho những ai đã bỏ lỡ vào cuối tuần trước.

Theo nhipsongthoidai.nss.vn Copy
LuxTV

Video khác