Apple

Review iPad mini 6 và iPad thế hệ thứ 9

Review iPad mini 6 và iPad thế hệ thứ 9

10:30, 26/09/2021

Apple đã giới thiệu dòng sản phẩm iPad mới nhất của mình - iPad thế hệ thứ 9 và iPad mini 6 mới - tại sự kiện Keynote hàng năm của họ vào tuần trước.