Apple

Thế giới đi động khai trương cửa hàng TopZone APR đầu tiên tại Hà Nội

Thế giới đi động khai trương cửa hàng TopZone APR đầu tiên tại Hà Nội

Hôm nay lúc 08:40

Theo chia sẻ của nhà bán lẻ, đây là phiên bản cửa hàng ủy quyền cao cấp nhất của Apple (APR - Apple Premium Reseller) tại Việt Nam và là phiên bản mới nhất trên thế giới theo chuẩn của Apple.