Fashion show

Alexander McQueen Xuân Hè 2023: Ấn tượng từ cái nhìn đầu tiên

10:25, 21/10/2022

Alexander McQueen Xuân Hè 2023 mang nhiều màu sắc, Siêu thực "đối mặt với sự sống, cái chết, sự hủy diệt và vẻ đẹp. Tất cả đều có trong thế giới của McQueen."