Giám đốc sáng tạo Glenn Martens

Diesel - Fall Winter 2022/2023: Sự nổi loạn cá tính từ denim

12:00, 29/04/2022

Giám đốc sáng tạo Glenn Martens - Y / Project, Giám đốc sáng tạo - Diesel, đã tạo ra một bộ sưu tập thử nghiệm, nổi loạn và vui tươi, được chia thành bốn chương: denim, tiện ích, pop và thủ công. Anh trở thành nhà thiết kế được mong đợi nhất năm 2022.