Lux++

Apple có kế hoạch thực hiện một bộ phim với Brad Pitt và tay đua công thức 1 Lewis Hamilton

Apple có kế hoạch thực hiện một bộ phim với Brad Pitt và tay đua công thức 1 Lewis Hamilton

11:02, 13/06/2022

Chính nhà vô địch F1 7 lần sẽ tham gia cả ở vai trò sản xuất bộ phim.