Luxgo

Phát hiện khu định cư rộng lớn của người Maya ẩn dưới rừng nhiệt đới Guatemala

17:01, 20/03/2023

Các nhà địa chất ở phía bắc Guatemala đã phát hiện ra một địa điểm đồ sộ của người Maya trải dài khoảng 1.700 km2 có từ thời kỳ Trung và Hậu Tiền cổ đại (khoảng 1000 TCN đến 250 TCN).