Phong sát

Fendi xóa bỏ tất cả các hình ảnh của Triệu Vy

Fendi xóa bỏ tất cả các hình ảnh của Triệu Vy

10:00, 02/09/2021

Một ngày sau khi Triệu Vy chính thức bị phong sát một cách toàn diện ở đất nước tỷ dân, Fendi đã xoá toàn bộ bài đăng và hình ảnh có liên quan tới "Én nhỏ" trên Weibo của hãng. Đây được coi là đòn đau mà nhãn hàng giáng xuống đại sứ của mình.