Thời trang

Một dự án hợp tác giữa Fendi và Skims có thể sẽ thành hiện thực?

Một dự án hợp tác giữa Fendi và Skims có thể sẽ thành hiện thực?

Hôm qua, lúc 11:15

Thương hiệu nội y SKIMS của Kim Kardashian và NTK Kim Jones của Fendi có thể đang trong giai đoạn hợp tác.