Thời trang

Rò rỉ hình ảnh thiết kế PEACEMINUSONE x Nike Kwondo1 gấu trúc mới của G-Dragon

Rò rỉ hình ảnh thiết kế PEACEMINUSONE x Nike Kwondo1 gấu trúc mới của G-Dragon

12:30, 14/06/2022

Sản phẩm hợp tác giữa PEACEMINUSONE x Nike, với tên gọi Kwondo1 của G-Dragon, có thể sẽ có thêm một phiên bản mới.