Đại sứ thương hiệu

Longines Master trên tay Jenifer Lawrence trang trọng, thanh lịch

10:57, 22/11/2022

Nhà sản xuất đồng hồ Thụy Sĩ – Longines tung bộ ảnh quảng bá cùng Đại sứ Thương hiệu với Longines Master trên tay Jenifer Lawrence.