Netflix

Billie Eilish mở lòng về căn bệnh Tourette

Billie Eilish mở lòng về căn bệnh Tourette

Hôm qua, lúc 11:50

Billie Eilish đã thẳng thắn chia sẻ về trải nghiệm của mình với hội chứng bệnh Tourette trong series talkshow Netflix của David Letterman, “My Next Guest Needs No Introduction” (Khách mời tiếp theo của tôi không cần lời giới thiệu).