NFT

Porsche thất bại với NFT và Web 3 - Một cú đấm hay một món quà?

23:42, 02/02/2023

Lượt bán ra ít ỏi của bộ sưu tập NFT, Porsche thất bại với NFT là cú đấm trực diện tới nhà sản xuất mặc cho nỗ lực quảng cáo trong nhiều tuần.

LG ra mắt nền tảng NFT LG Art Lab
10:00, 07/09/2022
Kim H
Franck Muller ra mắt series NFT mới
13:15, 21/07/2022
Bảo Nam
Nike buộc tội StockX bán hàng giả
11:12, 13/05/2022
Bảo Nam
Victoria’s Secret tham gia vào Metaverse
13:54, 19/02/2022
Hạnh Chi