đồng hồ hiệu

Omega Seamaster Planet Ocean Ultra Deep 2022: Tiếp bước huyền thoại

15:50, 26/06/2022

Sở hữu cảm biến nước ở độ sâu lên đến 6.000m, Omega Seamaster Planet Ocean Ultra Deep 2022 hiện là đồng hồ thương mại mẫu có khả năng lặn sâu nhất thế giới.